Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonans İmaging, MRI)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonans İmaging, MRI)

Abdominocentesis

Manyetik bir alan içine konan hasta vücuduna yönlendirilen radyofrekans dalgaları ile oluşturulan görüntüleme yöntemidir. Manyetik rezonans görüntünün oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde bigisayar programlarından yararlanılır.