Enterosentezis (enterocentesis)


Karın boşluğunun röntgen ile muayenesi

Evcil hayvanlarda enterosentezis, çoğunlukla atlarda sekum dilatasyonu durumlarında oluşan gazı boşaltmak ve sekuma ilaç vermek amacı ile uygulanır. Atlarda enterosentezis sağ açlık çukurluğunun ortasından gerçekleştirilir. Bölgenin gerekli traş ve dezenfeksiyonu yapılır. Lokal infiltrasyon anestezisi uygulanır. Atlar, peritonitise karşı çok hassas olmaları nedeni ile asepsi ve antisepsi kurallarına dikkat edilir. Enterosentezis, kalın bir punksiyon iğnesi ya da trokar ile gerçekleştirilir.  Hayvan ayakta tutulur. Kulağına yavaşa uygulanır. Gerekirse sağ ön bacak kaldırılır. Sağ elde tutulan trokarın ucu, karın duvarı kalınlığı dikkate alınarak sınırlandırılır. Sekum’un fundusuna ulaşmak için açlık çukurluğunun en kabarık yerinden dikey olarak bir darbede batırılır ve kranio-ventral yönde ilerletilir.  Kanül sabit olarak tutulurken stile geri çekilir ve gaz çıkışına müsade edilir. Kanülün bağırsak içeriği ile tıkanması durumlarında ise stile, kanüle sokup çekilerek açılması sağlanır. Bağırsak içeriğinin laboratuvar muayeneleri için örnekler alınabilir. İşlem tamamlandıktan sonra karın boşluğunun kontaminasyonunu önlemek için stile kanül içine sokularak birlikte çıkartılmalıdır.