Rumenosentezis (rumenocentesis)


Karın boşluğunun röntgen ile muayenesi

Çoğunlukla diagnostik amaçla rumen sıvısı analizleri için, bir punksiyon iğnesi ya da trokar ile perkutan olarak rumen duvarının ventralden delinmesi işlemidir. Rumenosentezis, sol tarafta patella’nın üst seviyesi hizasında, son kostanın kostokondral birleşme yerinin yaklaşık olarak 15–20 cm kaudo-ventralinden yapılır. Bölgenin traşı ve antiseptik solüsyonlar ile (alkol, povidone iyod)  dezenfeksiyonu yapılır. Çoğunlukla sedasyon ya da lokal anestezi gerekmez. Huysuz hayvanlara sedasyon amacı ile 20- 25 mg xylazine i.v. verilebilir. Sığırın kuyruğu tutulur, başı sağ tarafa dönderilerek zaptı-raptı yapılır. Belirlenen noktadan iğne perkutan olarak rumene batırılır ve çok hafif aspirasyonla rumen sıvısı toplanır. Bazen, iğne lumenini rumen içeriği tıkayabilir. Böyle bir durumda enjektörün pistonu geri çekilir ya da rumene doğru enjektör ile basınçlı serum fizyolojik uygulanır. Tıkanan trokar kanülü, trokarın stilesi ile açılmaya çalışılır.