Gastrosentezis (Gastrocentesis)


Karın boşluğunun röntgen ile muayenesi

Normal şartlarda fazla tercih edilmeyen gastrosentezis, sık olarak köpeklerde, nadir olarakta kedilerde oluşan gastrik dilatasyon-volvulus durumlarında gastrik dekompreyon amacı ile orogastrik sonda uygulama girişimlerinin başarısız olduğu durumlarda bir alternatif olarak tercih edilen acil bir girişimdir.

Gastrik dilatasyon-volvulus durumlarında abdomende gerginlik ile birlikte sağ tarafta son kostanın hemen arkasında, açlık çukurluğunda, belirgin bir şişkinlik gözlenir ki gastrosentezis bu şişkinliğin en tepe noktasından gerçekleştirilir. Bu noktada, mide ile karın duvarı arasında karaciğer lobu ya da dalağın bulunup bulunmadığını belirlemek için dikkatli bir perküsyon yapılır. Şayet, net bir timpanik ses duyulur ise mide ile karın duvarı arasında karaciğer ya da dalağın bulunmadığı, mat bir ses duyulur ise mide ile karın duvarı arasında karaciğer ya da dalağın bulunduğu düşünülmelidir.        Bölgenin traşı yapılır ve antiseptik solüsyon ile antisepsisi sağlanır. Hasta sol lateral yanına yatırılır ya da ayakta tutulur. Daha sonra 16–18 numara birkaç adet hipodermik iğne ya da tek bir trokar şişkinliğin en tepe noktasından sokulur. Bu girişim, mide de gazın oluşturduğu gerginliği giderir (dekompresyon). Bazen, sıvı ya da katı mide içeriği hipodermik iğnelerin tıkanmasına neden olabilir. Gaz çıkışının kesildiği ve şişkinliğin azalmadığı durumlarda tıkanıklık akla gelmelidir.