Diagnostik Punksiyonlar


Karın boşluğunun röntgen ile muayenesi

Punksiyon, vücutta anatomik olarak bulunan ya da patolojik olarak gelişen herhangi bir boşluk içindeki içeriğin karakteri hakkında bilgi edinmek amacı ile içeriğin aspirasyonu için boşluğun şirurjikal olarak delinmesidir.

       Göğüs boşluğu (pleural aralık, cavum thoracica), karın boşluğu (peritoneal aralık, cavum abdominalis), eklem boşluğu (artiküler aralık, cavum articularis, joint cavity), perikard boşluğu (perikardial aralık), mide, bağırsak ya da idrar kesesi boşlukları gibi normal anatomik boşluklar ile dokular arasında içerisinde anormal içerik gelişen patolojik boşlukların içeriğinin belirlenmesi, sitolojik, bakteriyolojik ya da biyokimyasal muayeneler için örnekler toplanması amacı ile içeriğin aspirasyonu  ya da tedavi amacı ile terapötik ajanların verilmesi için şirurjikal olarak delme işlemi yapılır. Göğüs boşluğunun punksiyonu tora(ko)sentezis (thora(co)centesis), karın boşluğunun punksiyonu abdominal parasentezis (abdominocentesis), eklem boşluğunun punksiyonu artrosentezis (arthrocentesis), perikard boşluğunun punksiyonu perikardiosentezis (pericardiocentesis), mideye yapılan punksiyon gastrosentezis (gastrocentesis), bağırsağa yapılan punksiyon enterosentezis (enterocentesis),  idrar kesesine yapılan punksiyon sistosentezis (cystocentesis- vesicopuncture)  olarak isimlendirilir.