Eskişehir Melodim Veteriner Kliniği Melodim Veteriner Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonans İmaging, MRI)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonans İmaging, MRI)


Karın boşluğunun röntgen ile muayenesi

Manyetik bir alan içine konan hasta vücuduna yönlendirilen radyofrekans dalgaları ile oluşturulan görüntüleme yöntemidir. Manyetik rezonans görüntünün oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde bigisayar programlarından yararlanılır.