Bilgisayarlı Tomografi


Karın boşluğunun röntgen ile muayenesi

Görüntüleme ile muayene yöntemlerinden biride bilgisayarlı tomografidir. Bilgisayarlı tomografi, vücudun herhangi bir yerinin dilimler şeklinde görüntüleme tekniğidir. Bu muayene şekli daha çok sentral sinir sistemi olmak üzere diğer sistemlerde de kullanılır. Tomografi muayenesi ağrısız, çok az rahatsız edici, zararsız bir yöntemdir. Bu yöntemde teşhis amacı ile organlarda derinliğine kesit yapılarak görüntü elde edildiği için lezyonun yerini kesin olarak tespit etmek mümkündür.