Eskişehir Melodim Veteriner Kliniği Melodim Veteriner Kokunun Değerlendirilmesi ile Muayene

Kokunun Değerlendirilmesi ile Muayene


Karın boşluğunun röntgen ile muayenesi

Hayvan türlerinin kendilerine has kokuları bulunur.  Hayvanların çok kötü bir şekilde kokmaları temizliklerin zamanında ya da hiç yapılmadığını gösterir. Bazen hayvanlarda ki anormal kokular bazı hastalıkların bir bulgusu olarak değerlendirilir.

Hayvanların ağız kokusu (halitiosis) ağız mukozası yangısı (stomatitis), diş eti yangısı (gingivitis), diş ve çevresi dokuların yangısı (periodontitis), diş taşı (dental plak, tartr), diş çürüğü (dental decay, caries), dil yarası ve yangısı (glossitis), tonsillaların yangısı (tonsillitis), farenksin yangısı (pharyngitis), larenksin yangısı (laryngitis), trakea, alt solunum, osefagus ve mide hastalıklarının bir bulgusu olarak değerlendirilir.

Mandibulanın diş köküne kadar ulaşan kırıklarında kapalı redüksiyondan sonra bir alternatif olarak fikzasyon amacı ile diş kemeri üzerine oral akrilik (methylmethacrylate) uygulamalarından sonra ağızdan gelen kötü koku, gıda artıklarının diş kemeri üzerine uygulanan protezin altında birikerek bakteriyel bozulmaya uğradığının bulgusu olarak yorumlanır. 

Müköz burun akıntısı normalde kokulu değildir. Mukopurulent özellikte kokulu burun akıntısı burun mukozasının bakteriyel bir yangısı (rhinitis purulenta), sinus mukozalarının anaerobik bir yangısı (sinusitis purulenta), equidelerde ise hava keselerinin anaerobik bir yangısının (hava keselerinin empyemi) bulgusu olarak değerlendirilir.

Hayvanların dış kulak yolunda serumen adı verilen salgı normalde kokulu değildir. Hayvan türlerinden özellikle köpekler ve kedilerin dış kulak yolunun anatomik yapısı ve özellikle de kıllı olmalarından dolayı serumen salgısının doğal drenajının yeterli olmamasından dolayı serumen salgısının retensiyonu ve bakteriyel kontaminasyon riski yüksektir. Kulak yolunda purulent özellikte kokulu bir akıntının görülmesi (otitis externa purulenta) serumen salgısının arttığını ve bakteriyel kontaminasyonunu gösteren bir bulgu olarak değerlendirilir.

Hayvan türlerinden kedi ve köpeklerin arka bacaklarında hareket ve duyarlılığın kaybolduğu, arka bacakları geride sürüdüğü, özellikle perineal bölge ve arka kısmın kirli görünmesi ve kötü kokması ile karakterize görünüm bilinçsiz ürinasyon ve defekasyona neden olan parapleji’nin bir sonucu olarak değerlendirilir.

Yaralarda ya da apselerde oluşan kötü koku, anaerob bakterilerin kontaminasyonunun en belirgin bulgusu olarak değerlendirilir. Özellikle derin ve kapalı yaralarda anaerob etkenlerin spor şekilleri uygun ortamda hızla üreyerek ortamda gaz açığa çıkarırlar. Bu kısımlarda kötü kokulu, kanlı ve köpüklü bir sıvı oluşur ki bu gazlı gangrenin tipik bulgusu olarak değerlendirilir.

Yaraların dış etkenlerden korunması ya da yarada ki bir sekresyonun emilmesi amacı ile uygulanan pansumanların kötü kokması, pansumanın zamanında değiştirilmediği ve bakteriyel kokuşmanın başladığının göstergesi olarak yorumlanır. Bazı ortopedik hastalıklarda destek amacı ile uygulanan bandajın ıslanması ve zamanında değiştirilmemesine bağlı olarakta kötü bir kokunun oluşması kaçınılmazdır. 

Sığırların ayak hastalıklarında; özelliklede interdigital dermatitislerde,  kötü bir koku belirlenir. Ayrıca ayak hastalıklarında uygulanan ayak pansumanının zivt ile korunmamasına bağlı olarak ahır zemininde ki idrar ve sıvı atıkların pansuman materyali tarafından emilmesi sonucu ya da pansumanın zamanında değiştirilmemesi kötü kir kokunun oluşmasına neden olur.