Muayene – Teşhis – Tedavi


gogus muayene

Muayene

Kliniğimizde kedi, köpek, kuş ve egzotik hayvanların sağlık problemlerini gidermek için işinde uzman hekimlerimiz tarafından deri, göz, kulak, paraziter ve viral hastalıklar, sindirim ve solunum hastalıkları, üriner ve jinekolojik hastalıklar, acil müdahale gerektiren durumların tedavisi ile beraber ortopedik operasyonlar ve her çeşit cerrahi müdehale yapılabilmektedir.

Kliniğimiz açısından muayene son derece önemlidir. İyi yapılan bir muayenede pek çok hastalıkta erken teşhis yapılabilmektedir. Kliniğimize gelen minik dostlarımızın ilk muayenelerinde sahipleriyle birlikte en az 30 dakika süren bir muayene uygulanır. Hasta sahibi konuşularak bilgilendirilir. Hastalarımız inspeksiyon, palpasyon ve ascultasyon metotlarıyle muayene edilir. Nabız, kalp ve solunum sayıları ölçülür. Ateşine bakılır. Kilo takipleri yapılır ve gerek görülürse yardımcı muayene metotları uygulanır. Mutlaka dışkı ve idrar kontrolleri yapılır. Her geldiğinde muayenesi yapılan hastaların bir müddet sonra en ufak bir değişikliği bile hekimlerimiz tarafından tespit edilebilir. Böylece erken teşhis edilen hastalıklar onların hayatlarını kurtarabilir. Her hastamız bizler için özeldir ve onlar için gerekli dökümantasyonu evet programıyla arşivlenmekte ve eski bilgileri, ilaçları, kullanmış olduğu mamaları kayıtlı tutulmaktadır.

Melodim Veteriner Kliniği

Teşhis

Kliniğimizde hastalıkların tespiti için gerekli tüm ekipmanlar bulunur. Muayene sonucu hekimlerimizin gerekli gördüğü tetkikler, laboratuvara göndermeden kısa bir süre içinde kliniğimize bünyesinde yapılmaktadır. Bu şekilde zaman kaybetmeden kesin teşhislere ulaşılır.

Kliniğimizde;

20 parametrelik hemogram cihazı,

Ultrason cihazı,

biyokimyasal analiz cihazı,

İdrar tahlilleri için idrar muayene cihazı,

Mikroskop,

Cr. Digital röntgen cihazı,

Speed testler,

Mantar antibiyogram ve kültürler,

Kan grubu tayin testi,

Kavitron cihazı,

Hasta başı monitörü

kullanılıyor. En son model ve bakımları devamlı yapılan cihazlar ile hiç bir sapma olmadan teşhisler konulmaktadır. Ekstra oluşan durumlar için vetlab laboratuvarı ile çalışılmaktadır.

Tedavi Teşhisi konulan hastalarımızın ayakta ve yatarak tedavileri kliniğimizde yapılmaktadır. Tedavide en son yöntemler ve ilaçlar kullanılıyor. Hekimlerimiz bu inanç ile en son yöntemler ve ilaçları öğrenmek ve her an kendilerini daha da geliştirmek için kongre ve kurslara katılmaktadır. Tedavi süresince hastalar kan tahlilleri ve monitör ile takip edilir. Hasta sahipleri sonrasında bilgilendirilir. Rutin kontrollere çağırılır. Kronik hastalık tespit edilmiş hastalara özel programlar çıkartır ve elimizi üzerlerinden hiç çekmeden takip ederiz. Bu şekilde pek çok hastamızın hayat standardını yükseltmeyi ve yaşam süresini uzatmayı hedeflemekteyiz.